Uczelnie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

W 2019 roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia powstania Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Jubileusz ten jest powodem do dumy. Prawie dwudziestoletnia historia Uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ciągły wzrost liczby absolwentów. Z jednej strony jesteśmy symbolem tradycji i wysokiej wartości, z drugiej zaś pełna dojrzałość zobowiązuje nas do ciągłego energicznego rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia naszych studentów. Potwierdzają
to wysokie pozycje w rankingach szkół wyższych, opinia środowiskowa, a także stale rosnąca liczba studentów.
Dziś możemy pochwalić się kształceniem na 5 kierunkach studiów I stopnia, w tym 12 specjalności zawodowych oraz 2 kierunkach studiów II stopnia, a także 8 kierunkach studiów podyplomowych. Jesteśmy nowoczesną uczelnią, charakteryzuje nas innowacyjne podejście do procesu nauczania, czyli skupienie się na wyposażeniu naszych studentów w umiejętności praktyczne podparte fachową wiedzą. To my kształcimy przyszłych fizjoterapeutów, kosmetologów, informatyków, dyrektorów pomorskich placówek oświatowych, dietetyków, HR menedżerów i wielu innych specjalistów na potrzeby rynku pracy.

Głównym celem naszego procesu kształcenia zawsze było i jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jesteśmy postrzegani jako lider w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr na poziomie studiów I stopnia i studiów podyplomowych.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • atrakcyjne specjalności
  • przyjazną organizację studiów
  • wykwalifikowaną i pomocną kadrę
  • specjalistyczny język obcy dopasowany do kierunku studiów
  • ciekawe praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców
  • wysoką jakość kształcenia
  • niskie czesne i dogodny system ratalny
  • komfortowe warunki studiowania w nowoczesnej i doskonale wyposażonej siedzibie
  • stypendia, nagrody, zapomogi
  • wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe

Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-355 Gdańsk

Rekrutacja

tel. (58)769 08 02/03