Uczelnie

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest artystyczną uczelnią publiczną powstałą w 1947 roku. Celem jej działalności jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki.

Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacyjnego Unii Europejskiej LLP/Erasmus. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów mają szansę studiować maksymalnie przez dwa semestry – w czasie trwania studiów – na jednej z ponad osiemdziesięciu partnerskich uczelni w: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Turcji, Włoszech, Wielkiej Brytanii itd. Wymiana pedagogów w ramach tego samego programu pozwala studentom uczestniczyć w kursach wzbogacających tok zajęć. Lista uczelni partnerskich poszerza się z roku na rok.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia, w tym profesorów wizytujących z uczelni zagranicznych, kursy mistrzowskie i specjalistyczne warsztaty interpretacji różnorodnych gatunków muzyki
  • świetną lokalizację w sąsiedztwie starego miasta, z dobrą infrastrukturą komunikacyjną
  • najwybitniejsi studenci już w czasie studiów mają możliwość powolnego wchodzenia na ścieżkę zawodowej kariery – tournée zagraniczne zespołów Akademii Muzycznej w Gdańsku (Włochy 2011, Chiny 2013/2014, Finlandia 2014 etc.), udział w sesjach nagraniowych
  • stałą współpracę z zagranicą, udział w międzynarodowych wymianach studenckich (Erasmus, Erasmus+) w oparciu o umowy z ponad 80 uczelniami
  • bogatą ofertę kulturalną dla studiujących
  • niezwykle bogatą działalność artystyczno-naukową
  • bardzo dobre warunki lokalowe (kampus uczelniany), własna baza hotelowa – 2 akademiki i hotel DOM MUZYKA
  • dynamiczny rozwój oferty dydaktycznej wyrażający się w powstawaniu nowych interdyscyplinarnych kierunków, szerokiej ofercie kierunków i specjalności dostosowywanej do potrzeb rynku pracy
  • profesjonalną obsługę studentów wyrażająca się m.in. w dynamicznym procesie informatyzacji dokumentowania przebiegu studiów

Kontakt

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Rekrutacja

Wydział I – sala 208, żółty budynek,
e-mail: rekrutacja1@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28

Wydział II – sala 214, czerwony budynek,
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 19

Wydział III – sala 208, żółty budynek,
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28

Wydział IV – sala 308, żółty budynek,
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 56