Uczelnie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 6000 studentów, doktorantów
i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 800 studentów
zagranicznych co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To
także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co
roku studia w GUMed podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy.
Najliczniejsza grupa to Szwedzi (jest ich ponad 400). O jedno miejsce na
studiach angielskojęzycznych ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. Studenci
korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej
biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub “Medyk”.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej
czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to
potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż
oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł.
Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i
kliniczną. Studenci GUMed mogą ćwiczyć umiejętności praktyczne w coraz
liczniejszych pracowniach fantomowych i multimedialnych, np. Pracowni
Pacjenta Symulowanego, Aptece Szkoleniowej czy Pracowni Umiejętności
Pielęgniarskich. W 2011 roku zakończyła się budowa nowoczesnego Centrum
Medycyny Inwazyjnej. Obecnie trwa budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.
Uczelnia prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu
Erasmus+, jak również uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów
bałtyckich Baltic Sea Region University Network i ScanBalt.

Kontakt

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdańsk

Rekrutacja

tel. (58) 349 13 91