Uczelnie

Wyższa Szkoła Bankowa

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to największa niepubliczna Uczelnia na Pomorzu. Szkoła posiada dwa wydziały w Gdańsku i Gdyni.

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje aż 9 kierunków studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Ekonomię, Finanse i Rachunkowość, Informatykę, Logistykę, Pedagogikę, Prawo, Prawo w biznesie, Stosunki Międzynarodowe, Turystykę i Rekreację, Zarządzanie. Wachlarz kierunków w WSB jest bardzo różnorodny i atrakcyjny dla kandydatów. W ofercie są studia, które kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Wprowadzenie każdego kierunku jest poprzedzane dogłębną analizą perspektyw zawodowych, dzięki czemu wszystkie kierunki oferowane przez WSB są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku obecne i te w niedalekiej przyszłości.

Najlepsi studenci mogą się m.in. ubiegać o stypendia naukowe. Poza tym uczelnia mocno wspiera studentów, którzy w trakcie studiów decydują się na podjęcie pracy. Plan zajęć jest tak ułożony, że nawet student studiów stacjonarnych może sobie pozwolić na dodatkową pracę i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Większość kierunków realizowanych jest w języku polskim, ale są też specjalności anglojęzyczne: licencjacka – International Business and Finance oraz magisterska – Corporate Finance Management.

Wyższa Szkoła Bankowa aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Aktywna współpraca z 43 europejskimi uczelniami daje studentom możliwość bezpłatnego studiowania za granicą w ramach programu Erasmus.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • wybierając WSB, masz pewność, że Twój dyplom będzie rozpoznawalny na rynku
  • we wszystkich obiektach znajdują się sale wyposażone w doskonały sprzęt audiowizualny oraz laboratoria komputerowe
  • programy nauczania konsultowane z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze
  • elastyczny system opłat, dzięki któremu sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia
  • Uczelnia posiada ponad 500 parterów biznesowych – aktywnie współpracuje z najbardziej znaczącymi firmami i instytucjami z regionu
  • proces kształcenia zorganizowany jest tak, aby każdy student mógł znaleźć czas i na naukę, i na pracę
  • nowoczesny Extranet, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z Internetem
  • uczelniane Biuro Karier, które nie tylko pomaga w zdobyciu praktyk i staży, ale także organizuje szkolenia i warsztaty
  • różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne
  • możliwość zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni w ramach programu „Podwójny dyplom”

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
tel. 58 522 75 19; 58 522 75 21
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA
tel. 58 522 75 13