Uczelnie

Podyplomowe studia pedagogiczne

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia kwalifikacyjne, skierowane do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem studiów jest przekazanie przyszłym nauczycielom podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacyjnym, w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym, potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 55

Facebook