Uczelnie

Dialog Społeczny

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie retoryki, erystyki, rozumienia wpływu dialogu na rozwój cywilizacji. W programie przewidziano m.in. treningi interpersonalne, warsztaty, gry i symulacje, dzięki którym absolwent będzie w pełni gotowy do prowadzenia skutecznego procesu porozumiewania się na wszystkich poziomach życia społecznego. Znając teorie komunikacji, techniki wywierania wpływu poprzez komunikację werbalną i niewerbalną, moc słowa zarówno wspierającą, jak i negatywną w relacjach z władzą, pracownikiem, klientem, pacjentem, również w relacjach osobistych, prywatnych, będzie potrafił skutecznie funkcjonować na wszystkich poziomach komunikacyjnych interpersonalnych i intrapersonalnych.  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook