Uczelnie

Ateneum Szkoła Wyższa

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku jest przyjazną i otwartą na Uczelnią o profilu humanistyczno-społecznym.
Nazwa Uczelni nawiązuje do najlepszych tradycji Gimnazjum Gdańskiego, które powstało w Gdańsku już w roku 1558, a w wieku XVII i XVIII nazywane było Ateneum Gdańskie.
Uczelnia uczestniczy we współczesnym życiu regionu. Współpracuje także z licznymi ośrodkami w kraju i za granicą. Stwarza studentom najlepsze warunki do myślenia o swym dalszym losie poprzez praktyki zawodowe i stale aktualizuje ofertę Centrum Profesjonalnej Aktywności.
Wrażliwość na problemy międzykulturowe budzi na specjalnych spotkaniach, konferencjach poświęconych kulturze różnych narodów. Uczy języków.
Wysoki poziom nauczania gwarantują nauczyciele akademiccy, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem na wszystkich zajęciach, a także opiekują się studenckimi kołami naukowymi.
Uczelnia organizuje konferencje i seminaria naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi świata polityki, kultury. Promuje aktywny styl życia także poprzez udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych przy aktywnym udziale Samorządu Studentów i Akademickiego Związku Sportowego.
Przestronne i wygodne sale audytoryjne, z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, pracownią komputerową, pracowniami do nauki języków obcych, biblioteką z działem informacji naukowej i nowoczesnym studiem RTV - to są niezbędne warunki do skutecznego zdobywania wiedzy w Ateneum-Szkole Wyższej.
Uczelnia zwraca ogromną wagę na aktualne potrzeby rynku pracy. Wszystkie programy są na bieżąco dostosowywane do wymagań pracodawców. To właśnie dzięki ścisłej współpracy Komisji ds. jakości kształcenia z pracodawcami absolwenci Ateneum –Szkoły Wyższej dobrze radzą sobie w życiu zawodowym. Oprócz konkretnej wiedzy i umiejętności studenci uczą się elastyczności, pomagamy im rozwijać ich pasje i zainteresowania wplatając je w ofertę dydaktyczną. Właśnie dzięki pasjonatom działa Studenckie Radio Ateneum. Co środę można posłuchać audycji na żywo przygotowanej przez studentów.
Uczelnia zawarła liczne porozumienia w sprawie odbywania praktyk z takimi instytucjami jak: Telewizja Polska, TVN, Radio Gdańsk i inne rozgłośnie radiowe, gazety, instytucje samorządowe, firmy, przedszkola, szkoły, świetlice, itp. Przy Ateneum-Szkole Wyższej działa Centrum Profesjonalnej Aktywności, które ma za zadanie promocję zawodową studentów i absolwentów Uczelni, przygotowuje ich do wejścia na rynek pracy i ułatwi kontakt z pracodawcami poszukującymi pracowników, prowadzi stale aktualizowaną bazę ofert zatrudnienia. Pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomaga też przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kontakt

SIEDZIBY UCZELNI:
ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk,
ul. Wały Piastowskie 1 ("Zieleniak"), 80-855 Gdańsk

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji:
Gdańsk ul. 3 Maja 25 A,
tel. 58 722 08 00