Uczelnie

Akademia Sztuk Pięknych

Uczelnia powstała w 1945 roku w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Inicjatorami jej powstania byli zaprzyjaźnieni ze sobą artyści: Janusz Strzałecki, Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie, którzy kierowani chęcią włączenia się do odbudowy Gdańska i współtworzenia jego życia artystycznego, przyjechali w tym czasie na Wybrzeże. Pierwszy rok akademicki inaugurowano 15 października 1945 roku. Studia rozpoczęło wtedy 22 studentów. Z końcem tego roku zmieniono nazwę uczelni na Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych (przemianowaną później na Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku). Program oparto na ścisłej współpracy malarstwa i rzeźby ze sztukami użytkowymi: architekturą wnętrz, meblarstwem, tkactwem, ceramiką i grafiką użytkową.

W 1996 roku uczelnia uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Równocześnie własnością Akademii stał się zabytkowy budynek Małej Zbrojowni, zlokalizowany na Starym Przedmieściu, do którego przeniesiono Wydział Rzeźby. Uruchomiono studia licencjackie: edukacji artystycznej, fotografii, architektury wnętrz, grafiki projektowej, studia podyplomowe "architektura + dialog".

Od 1998 roku szkoła posiada swoją wewnętrzną sieć komputerową oraz funkcjonuje w sieci, która połączyła wszystkie trójmiejskie wyższe uczelnie. W tym samym roku rozpoczęła działalność uczelniana galeria rysunku "Nowa oficyna"

W roku akademickim 2002/2003 Uczelnia uzyskała Kartę Programu Erasmus.

W 2007 roku Wydział Malarstwa i Grafiki ulega przekształceniu – uchwałą Senatu z dnia 21.02.2007 utworzony zostaje Wydział Malarstwa i Wydział Grafiki.

W 2007 roku Wydział Rzeźby poddany ocenie jakości kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • doświadczoną i utytułowaną kadrę naukową
  • dużą ilość interesujących warsztatów i plenerów
  • wybór aż 7 kierunków - w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy „Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym” na studiach I i II stopnia Wydziału Architektury i Wzornictwa
  • przestronne i dobrze wyposażone pracownie
  • prężnie działającą wymianę zagraniczną w ramach programu LLP/Erasmus
  • nowe nietypowe specjalności: Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa, Grafika Artystyczna i Grafika Projektowa na Wydziale Grafiki, Rekonstrukcja Rzeźby na kierunku Rzeźba

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk

Rekrutacja

Dziekanat Wydziału Malarstwa
(Sekcja Organizacji Kształcenia)
mgr Justyna Zorn
e-mail: justyna.zorn(małpa)asp.gda.pl
tel. (58) 301 28 01 wew. 74
ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Dziekanat Wydziału Architektury i Wzornictwa
(Sekcja Organizacji Kształcenia)
mgr inż. Agnieszka Nawrot
e-mail: agnieszka.nawrot(małpa)asp.gda.pl
tel.58 301 28 01 w. 71
fax.58 301 22 00
ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Dziekanat Wydziału Rzeźby i Intermediów
(Sekcja Organizacji Kształcenia)
Jolanta Sopolińska
e-mail: jolanta.sopolinska(małpa)asp.gda.pl
tel. 58 305 81 66
Plac Wałowy 15/16, 80-821 Gdańsk

Dziekanat Wydziału Grafiki
(Sekcja Organizacji Kształcenia)
mgr inż. Magdalena Ceran
e-mail: magdalena.ceran(małpa)asp.gda.pl
tel. (58)320 15 04
ul. Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
(Sekcja Organizacji Kształcenia)
Janina Damaszke
e-mail: janina.damaszke(małpa)asp.gda.pl
tel. (58) 301 28 01 wew. 55
ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk