Dzieje się

48. Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego

data wydarzenia 13.09.2017 godz. 18:00

Miejsce Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Plac Solidarności 1

Jaki mamy w Polsce ustrój?

 Na 48. Salon zaproszenie przyjęli:

  • prof. Marcin Matczak
  • prof. Wiesław Władyka

Spotkanie poprowadzi Marek Ponikowski.

prof. Marcin Matczak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie teorii filozofii prawa, interpretacji prawniczej i teorii sądowego stosowania prawa. Jest także radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli konstytucyjności prawa. Autor ponad pięćdziesięciu prac naukowych, opublikowanych w kraju i zagranicą, w tym książki "Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa". Publikuje cyklicznie w  "Tygodniku Powszechnym" na temat polskiego kryzysu konstytucyjnego.

prof. Wiesław Władyka - historyk i publicysta. Autor wielu książek i  artykułów naukowych, zajmujący się historią Polski XX wieku, przede wszystkim historią polityki i prasy. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1985r. związany z tygodnikiem "Polityka", obecnie jako komentator. Publikuje teksty poświęcone historii, ale także artykuły o współczesnej polityce, często we współpracy z Mariuszem Janickim.

Marek Ponikowski - dziennikarz, twórca opiniotwórczego telewizyjnego programu „Gdański Dywanik”, nadawanego przez ponad dwadzieścia lat przez TVP Gdańsk. Wykłada dziennikarstwo na Uniwersytecie Gdańskim i jest stałym współpracownikiem „Dziennika Bałtyckiego”.